TONSES Elektronik & Güvenlik
 
Adınız Soyadınız:
E-posta Adresiniz:
Telefon Numaranız:
Keşif Türünü Seçiniz:
Şehir Seçiniz:
Güvenlik Numarası: This Is CAPTCHA Image
 
Tonses Elektronik San. ve Tic.Ltd.Şti., Aselsan Net Haberleşme Sistemleri Tic. Ltd. Şti.'nin Telsiz ve Alarm Güvenlik Sistemleri Yetkili Bayii ve Servisi; Zer Elektronik A.Ş.'nin Ege Bölge Distribütörü; Aspilsan A.Ş.'nin Yetkili Satış Bayii olarak hizmet vermektedir.

Aselsan Net

Zer

Aspilsan


DENİZ BANDI TELSİZ HABERLEŞME SİSTEMLERİ

Kurma izni verilmesi için istenen belgeler;
 
1)   2 adet TİM–01  formu ,
2) Tonilato belgesi, gemi tasdiknamesi, özel yat kayıt belgesi veya gemi inşa belgesinden birinin tasdikli sureti, bu belgeleri gerektirmeyen tekneler için müracaat sahibi gerçek kişilerden T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan tasdikli sureti,
3) Alınacak telsiz cihazının BTK tarafından onaylı cihazlar listesi ile karşılaştırılmak üzere proforma fatura
4) Şahsen veya posta yoluyla Telsiz İşletme Müdürlüğüne müracaat edilir.  .
5) İzin tarihinden itibaren altı ay içerisinde cihaz satın alınarak ruhsatname ve kullanım izni için müracaat edilmesi gerekir.

Ruhsatname ve kullanım izni verilmesi istenen belgeler;
 
1) Cihaz faturasının sureti, yurtdışından alınmış ise ayrıca gümrük giriş beyannamesi sureti,
2)  Ruhsatname ve yıllık kullanım ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
3)  Kurulan telsiz haberleşme sistemi veya cihaz için TİM–03 formu,
4)  Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan sureti,
5) Tüzel kişiler için imza sirküleri, Ticaret odası kayıt belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi, dernekler için Dernek Tüzüğü ve imza sirküleri,
6) Vekil tarafından yürütülecek işlemlerde vekâletname,
7) Yukarıda belirtilen belgeler  Telsiz İşletme Müdürlüğüne ulaştığı tarihinden itibaren on beş gün içerisinde gerekli kontroller yapılarak uygun taleplere telsiz ruhsatnamesi ile birlikte kullanım izni, çağrı kodu ve /veya MMSI no’su verilir.

Not:  Telsiz sisteminin satışı, cihazın devri, yer değişikliği, adres, unvan değişikliği ile yüzer aracın isim, bağlama limanı, sınıf ve tonilato değişikliği gibi ruhsatnamede yazılı bulunan bilgilerden herhangi birinde değişiklik meydana gelmesi halinde ruhsatname aslı ile bir ay içerisinde Telsiz İşletme Müdürlüğüne ruhsatname değişikliği için 2 adet TİM–02 formu ile müracaatta bulunulur.

         Satış veya devir halinde istenen belgeler;
            Sabit platform veya yüzer araçlardaki ve deniz bandında olup karada kullanılan telsiz haberleşme sistemleri ile cihazlarının satış veya devri halinde;
1) Noter tasdikli satış senedi veya fatura
2) Ruhsatname aslı
3) Tonilato belgesi, gemi tasdiknamesi, özel yat kayıt belgesi veya gemi inşa belgesinden birinin tasdikli sureti, bu belgeleri gerektirmeyen tekneler için müracaat sahibi gerçek kişilerden T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan tasdikli sureti  ile bahse konu hususların gerçekleşme tarihinden itibaren bir ay içinde başvurulması zorunludur.  

         Seyrüsefer cihazları için istenen belgeler;

         1) Seyrüsefer cihazlarının BTK’nın onaylı cihazlar listesinde olması, kurma ve kullanım izni ile ruhsatname alınması zorunludur.
2) Seyrüsefer cihazlarına kurma  izni ile ruhsatname almak için yukarıda belirtilen belgelerin aynısı  istenir.
3)Bir telsiz cihazı ile bütünleşik durumda olan seyrüsefer cihazları ruhsatnamede ayrı ayrı gösterilerek ücretlendirmede ayrı cihaz olarak değerlendirilir.

İLGİLİ FORMLAR

TİM-1 İLK BAŞVURU FORMU.(KURMA İZNİ İÇİN)
TİM-2 DEĞİŞİKLİK VE YENİLEME İÇİN BAŞVURU FORMU.
TİM-3 BİLDİRİM FORMU.(RUHSAT ALMA İÇİN)

http://www.kiyiemniyeti.gov.tr

 

Geri Dön

 


TONSES Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Kazım Dirik Mah. 283 Sokak No.18/3 Bornova – İZMİR
Telefon: 0 (232) 348 34 34 - 445 03 33 (PBX) - Faks: 0 (232) 445 40 57 e-posta: info@tonses.com.tr